Real truck speed for vanilla truck

Realistic Truck Traffic Speed for SCS vanilla truck
This mode allows trucks moving in traffic to travel at different speeds.
The mod only affects SCS trucks. It does not change the default settings of the trucks.

The mod works as follows:
Creates replicas of scs trucks for different speeds. There are different truck copies for each speed.
It does not add assets other than SCS trucks. Therefore, it has no negative effect on boot time, buffer memory and FPS.

It can work well with other traffic packages.
Please use my other mods for Jazzycat and Traffic Maniac traffic packages.
The mod works with version 1.38.

If you share my mods, I am not saying please keep my download links.
Because thieves don’t have a habit of being polite.

Have fun.
Tekteker Haydar
————

SCS varsayılan kamyonları için trafikte gerçekçi kamyon hızları.
Bu mod trafikte hareket halindeki kamyonların farklı hızlarda seyretmesini sağlar.
Mod sadece SCS kamyonlarını etkiler. Kamyonların varsayılan ayarlarını değiştirmez.

Modun çalışma şekli:
Farklı hızlar için scs kamyonlarının kopyalarını oluşturur. Her hız için farklı kamyon kopyası vardır.
SCS kamyonları dışında varlık eklemez. Bu nedenle açılış süresi, tampon bellek ve FPS üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

Diğer trafik paketleri ile sorunsuz çalışabilir.
Jazzycat ve Traffic Maniac trafik paketleri için lütfen diğer modlarımı kullanın.
Mod 1.38 sürümü ile çalışır.

Modlarımı paylaşırsanız lütfen indirme linklerimi muhafaza edin demiyorum.
Çünkü hırsızların kibar olma alışkanlıkları yoktur.

İyi eğlenceler.
Tekteker Haydar

Credits:
Tekteker Haydar

DOWNLOAD 132 KB

2 thoughts on “Real truck speed for vanilla truck

  1. How do i install this mod? The files are different than other mods. :/

    1. ?
      place this mod in Mod Folder

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.