AI Truck Speed for Jazzcat Truck Traffic Pack v 1.0 ATS

Realistic Truck Traffic Speed for Truck Traffic Pack by Jazzycat.
Required: “Truck Traffic Pack by Jazzycat v2.7 ATS” or higher
This mode allows trucks moving in traffic to travel at different speeds.
Mod does not affect SCS trucks. It does not change the default settings of the trucks. It can work well with other traffic packages.
For SCS default trucks please use my other mods.
The mod works with version 1.38.

If you share my mods, I am not saying please keep my download links.
Because thieves don’t have a habit of being polite.

Have fun.
Tekteker Haydar
————

Jazzycat Truck Traffic Pack kamyonları için trafikte gerçekçi kamyon hızları.
Gerekli : “Truck Traffic Pack by Jazzycat v2.7 ATS” veya daha üstü
Bu mod trafikte hareket halindeki kamyonların farklı hızlarda seyretmesini sağlar.
Mod SCS kamyonlarını etkilemez. Kamyonların varsayılan ayarlarını değiştirmez. Diğer trafik paketleri ile sorunsuz çalışabilir.
SCS varsayılan kamyonları için lütfen diğer modlarımı kullanın.
Mod 1.38 sürümü ile çalışır.

Modlarımı paylaşırsanız lütfen indirme linklerimi muhafaza edin demiyorum.
Çünkü hırsızların kibar olma alışkanlıkları yoktur.

İyi eğlenceler.
Tekteker Haydar

Credits:
Tekteker Haydar

DOWNLOAD 54 KB

Interesting videos

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.